На вниманието на учениците от ПДТГ!

Скъпи ученици на ПДТГ Димитър Хадживасилев,

пожелаваме Ви приятна лятна ваканция!

 

Напомняме Ви да бъдете предпазливи като пешеходци, велосипедисти, пътници и/или водачи на МПС, като спазвате следните правила за безопасно движение:

 • Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото може по – далеч от платното за движение.
 • Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
 • Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.
 • Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.
 • Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.
 • Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.
 • При натоварено кръстовище, помолете по – възрастен от вас човек да преминете с него.
 • Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
 • Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
 • Не играйте на пътното плътно и по кръстовищата, а на определените за това места.
 • Не излизайте внезапно на уличното платно.
 • Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.
 • Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
 • Карайте велосипед на разрешените за това места.
 • Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
 • Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се движите с него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

 

Вслушвайте се в съветите на Вашите родители, когато Ви разясняват основните правила за движение по пътя.

Вярвайте им! Те най–много от всички желаят да опазят Вашия живот и здраве!

                                                 

                                                               за Директор: /П/

                                                                                     /Р. Иванова/