Производствена практика на Х б клас

Ние, учениците от Х б клас, специалност „Органазицаия на туризма и свободното време“, през  учебната 2018/2019 година за първи път проведохме своята производствена практика, под ръководството на г-жа Добринка Микова.

Бихме искали да изкажем благодарност към всички работодатели, които се отзоваха и допринесоха за това да се чувстаме спокойни и уверени в себе си при изпълнението на задачите, зададени от тях. Благодаим Ви за търпението, отзивчивостта и уменията, които ни предадоха, с техните знания от сферата на туризма -  Георги Найденов (Комплекс „Калето“) , Владимир Петров (Хотел „Одисей“), Росен Кичков (Адиктед клуб), Лора Генова (Кафе-аперитив „Дел Мар“), Иван Иванов (Хотел „Иванов“), Анелия Иванова (Хотел„Версай“), Анна Сашкова (PR club Svishtov), Димитър Сарандев (Ресторант „Мираж“).

Снимки ТУК