Успешна симбиоза между Търговската гимназия и Стопанска академия

На 11.07.2019 се дипломира поредният випуск на СА „Д. А. Ценв“ от магистърска програма „Информационни системи и технологии в бизнеса“. Сред студентите са и две момичета, които са пример за успешна професионална реализация и за чудесната симбиоза между Търговската гимназия и Стопанска академия – Свищов.

Отличник на випуска  както и при заършването на ПДТГ, така и в бакалавърската степен, е Яница Димитрова – настоящ програмист софтуерни приложения в „ДиУеър“ – София. Още като ученичка в специалност „Икономическа информатика“ тя проявява интерес към програмирането. Участва в областен кръг на Национална олимпиада по информационни технологии в съавторство, по проект за автоматизирана тестова система за синтактически анализ на изречения. Успоредно с отличното си обучение, Яница активно участва в спортния и извънкласен живот на училището. В Стопанска академия е приета още като ученичка, чрез класиране в състезанията, организирани от висшето училище, в които възпитаниците на Търговската гимназия по традиция се включват активно. За основата от знания, получена в средното образование, Яница говори с уважение, задоволство и гордост. Всичко това е надградено в катедра „Бизнес информатика“ - естествен наследник на нейното средно специално образование. Възможностите за участие в международни стажантски и национални стипендиантски програми, както и изградените връзки с работодатели още от студентската скамейка, помагат на Яница да се реализира именно по начина, по който е мечтала, и да се чувства доволна и удовлетворена от нещата, които прави.

Антония Манолова в момента изпълнява длъжността специалист координатор информационни технологии в същата фирма – ДиУеър, която е в тесни професионални отношения със СА и дава възможност на студентите – информатици да започнат работа в млад и успешен екип. Още като ученичка Антония има интерес към компютърните науки. Тя също завършва специалност „Икономическа информатика“ в ПДТГ. Участва в състезанията по компютърни мрежи, била е общински първенец в едно от тях. Дългогодишно участва в школата по модерен балет към ПБЧ. Разнообразните си интереси канализира в областта на бизнес информатиката, като знанията и уменията, придобити в Търговската гимназия и усъвършенствани в Стопанска академия, й дават увереност и висока оценка на пазара на труда. Така тя успява с лекота да си намери работа, която да й носи удовлетворение.

В професионалните автобиографии и на двете момичета четем, че са завършили успешно курс на Сиско Системс „Интернет на всичко“, предоставен за безплатно изучаване на възпитаниците на Търговската гимназия.

„В крайна сметка, ако искаш да учиш и да се усъвършенстваш, никой не може да те спре, а ако не желаеш, извинение и виновни винаги ще се намерят!“, обобщават Яница и Антония.

Продължавайте да се доказвате, момичета! Гордеем се с вас!