Пътят към успеха е през ПДТГ

Йордан Младенов завършва средното си образование в ДТГ през 2011 г., специалност „Икономическа информатика“. Продължава висшето си образование в Швеция, като завършва образователно-квалификационна степен "Бакалавър", със специалност „Международен мениджънт“ в Международно бизнес училище в гр. Йоншопинг. В настоящия момент младежът работи като супервайзер във фирма DHL. Идвайки в родния град и посещавайки своето училище, Данчо споделя задоволство от предоставените възможности за обучение и реализация от Гимназията. Вълнение и гордост съпътстват разказа му: „Първото впечатление е изключително важно. Ценят знаещи, отговорни и предприемчиви млади хора“. Йордан Младенов извървява пътя на професионалното си развитие с цената на упорит труд, усилия и отлична научна подготовка. Започва работа като общ работник поради невладеене на шведски език, става отговорник на група, наблюдател на работата и така трупа практически опит. Вече три години е супервайзер. Днес Данчо говори с уважение и признателност към учителите и училището. Неговата равносметка: - Подготовката по английски език е на високо ниво; - Изключително полезни са знанията по икономически дисциплини и информационни технологии; - Уменията за работа в екип, придобити в ДТГ, са приоритетни и са в основата за кариерното му развитие; - Иновативното обучение и участието в извънкласни дейности и състезания развиват творческите и интелектуални заложби. С усмивка Данчо споделя, че в Търговската гимназия в много отношения се предлага модерно обучение на европейско равнище. Според него, най-голямото предизвикателство пред професионалното обучение в настоящата година е професия „Спедитор–логистик“. Спедиторът–логистик e доставчик на услуги и посредник. Той избира най-подходящия вид транспорт и превозвач, за да отговори на нуждите на клиента. Спедиторът предоставя транспортни и логистични решения, търсейки оптимални условия за подпомагане и развитие на бизнеса на своите партньори. Като служител в световно известна спедиторска фирма, Йордан на практика усеща колко е перспективна тази дейност. Тя е неизменен елемент от търговските взаимоотношения и универсално приложима – можете да я работите навсякъде по света. „Работата е натоварена, но е с бъдеще и дава възможности“. Връщайки се в миналото, младежът си спомня за страховете относно конкурентноспособността си и рисковете по пътя към успеха. Но побеждават смелите, знаещи и можещи хора. А Свищовската търговска гимназия е добър старт в кариерното развитие. На настоящите и бъдещи ученици от ПДТГ Йордан Младенов препоръчва своевременно осъзнаване на ползите от професионалното образование и активно участие в различните дейности на Гимназията. Така се формират ценности и се усъвършенства личностното развитие.