Младежко дръзновение за просперитет на туристическия бизнес

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” участва в проект „Дунавски сървайвър за финансова грамотност”, иницииран от Сдружение „Институт Перспективи”.

В реализацията на проекта участват младежи от Австрия, Македония, Испания, Полша и България. Целта е да се генерират нови идеи за образователен, културно-исторически и емоционален туризъм, чрез използване предимствата на Дунавския регион. Като професионална гимназия, която обучава ученици по професия „Организатор на туристическа и агентска дейност” и чиято мисия е да възпитава предприемачески дух у всички свои възпитаници, ние оценяваме ползата от този проект за утвърждаване на иновативния подход в обучителния процес, чрез използване на постигнатите добри практики. По време на работните срещи създадохме нови контакти и обменихме образователен опит с представители на реномирани Европейски образователни институции - експерти от генерална дирекция образование на Европейската комисия към ЕС, експерти от министерството на образованието на Република Северна Македония, декана на факултета по предприемачество в University Teachers college, Виена, студенти от Университета на Крал Хуан Карлос в Мадрид; Vistula University, Варшава и Anglo-American University, Прага.

Вълнуващ бе разговорът с професор Йоханес Линднер, директор на департамент по предприемачество в University Teachers college, Виена. Професор Линднер е и член на тематична работна група по предприемачество към главна дирекция „Образование” в Европейската комисия. Той бе впечатлен от музейната сбирка, от богатата история на Търговската гимназия и от нейния принос за развитието на българското професионално образование. Професорът сподели, че създадената от нас образователна среда е сходна с образователна среда на институциите, в които той преподава. Професор Линднер е част от авторския колектив, създал програмата за предприемачество на ООН.

Стратегията на Търговската гимназия е за повече свързаност и взаимодействие между заинтересованите страни, както на местно, така и на европейско и световно ниво. Това е необходимата среда, за да формираме у учениците позитивни ценности и отношение към човешките права и свободи, уважение към правовата държава и институциите на демокрацията, както и креативно мислене и предприемачески компетенции за реализиране на нови възможности тук, сега, в България.  Реализацията на нашите възпитаници показва, че успяваме.

Пожелаваме успех на Сдружение "Институт Перспективи",  чиято активна дейност на местно, национално и европейско ниво съдейства за реализирането на целите, заложените в Национална Стратегия за младежта (2012 – 2020). И нека привличаме още съмишленици за работа с младите хора и насочване на тяхната енергия за просперитета на Свищов!

На 25.07.2019 година, от 17 часа, в Аулата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” ще се проведе официална церемония за представяне на резултатите от работната седмица на младежите в Свищов. Целта на мероприятието е да се създадат реални отношения, които да послужат като основа за създаването на нови форми на образователен, културно-исторически и емоционален туризъм. Каним всички заинтересовани лица!