Когато с ученето получаваш и умения

Почти една трета от студентите от магистърските програми „Информационни системи и технологии в бизнеса“ и „Електронен бизнес и дигитални пазари“ вече работят по специалността си.

Почти една трета от студентите от магистърските програми „Информационни системи и технологии в бизнеса“ и „Електронен бизнес и дигитални пазари“ вече работят по специалността си. Това стана ясно от проведената в Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ защита на дипломни работи на поредния випуск по тези магистърски програми.

Според младите специалисти, успешната им реализация се дължи на придобитите знания от академичните преподаватели, срещите с представители на практиката по време на семинарни занятия и майсторски класове, успешното сътрудничество между свищовското висше училище и водещи компании от IT сектора. Сред примерите от последния випуск за успешна кариерна реализация още от студентската скамейка са две млади дами, завършили с отличие ОКС „магистър“...

По-нататък можете да прочетете още за реализацията на Яница Димитрова и Антония Манолова - възпитанички на двете образователни иституции, за които неотдавна информация бе поместена  в сайта на ПДТГ.

Двете млади дами съвсем не са единствен пример за чудесните резултати от съвместната работа на ПДТГ и СА "Д. А. Ценов". Като базово уччилище, например. Търговската гимназия е място за подготовка на бъдещи педагогически кадри по специалност "Икономическа педагогика", а те са вече практикуващи учители в множество професионални гимназии в цялата срана.