Сертифициране на знания по математика и компютърни науки

Уважаеми ученици,
Информираме ви за възможност за сертификация на знания по математика и компютърни науки:
 
 
ЗАЩО Е ПОЛЕЗНО СЕРТИФИЦИРАНЕТО?
 
1. Много от университетите в Европа и САЩ изискват определен минимален хорариум часове по математика и/или компютърни науки (програмиране, умения за учене по компютърни науки, математика за компютърни науки) от средното образование.

2. Сертифицирането по дисциплина в университет с ECTS кредити позволява пренасяне на кредити между университети.

3. Сертифицирането по дисциплина  с ECTS кредити от университет позволява ускоряване на обучението в бакалавърска програма по "Информатика и компютърни науки"
 
ТАКСИ:
- За сертификационен изпит 100 лв
- За подготвителен курс за изпит по математика 300 лв  / 30 часа
- За подготвителен курс за университет в специалност по компютърни науки 300 лв  / 30 часа

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
доц. д-р Галина Момчева
e-mail: gmomcheva@gmail.com. cse@vfu.bg, тел: +359 52 359574
https://www.vfu.com/cs