Дуално обучение в ПДТГ – правилният избор!

Предлагането на дуално обучение или „учене чрез работа“ се оказа успешен ход за ПДТГ „Д. Хадживаилев“. Местата в специалност „Системен програмист“ се попълниха  по първо желание на учениците още на втория ден след началото на кампанията, а кандидатите за професията „Спедитор-логистик“ и към момента  продължават да подават документи. Явно за много родители става все по-важно, наред с  богата обща култура, децата им да имат  и стабилни икономически знания, които са пътят  към успеха на всеки млад човек, желаещ да се занимава със собствен бизнес. Освен атрактивно заплащане, професиите на ПДТГ позволяват на завършилите, от уюта на офиса или дори на собствения си дом да изпълняват служебните си ангажименти, като остават  независими от твърдото  работно време и другите досадни ограничения. Документите за професионална квалификация са признати в Европа и позволяват  свободно практикуване и извън пределите на страната.