С проект стартира учебната година на ПДТГ

ПДТГ „Д. Хадживасилев“ стартира успешно учебната 2019/2020 година с участие в проект, включаващ ученическа и учителска мобилности.

„STEP (STEM to environmental problems)“ е темата, по която ще обменят информация и идеи участниците от България, Турция, Румъния, Латвия и Полша. Страна по проекта е Сдружение „Институт Перспективи“, работещо в партньорство с Търговската гимназия. Затова в екипа, определен да представи България, от Свищов са включени учениците на ПДТГ Десислава Русева и Любен Георгиев от ХII а клас и техният учител по компютърни науки Теодора Спасова. Ръководител на екипа е заместник председателят на Сдружението Любослав Лесичков. Лилия Петрова и  Женя Свиленова са представители на столични училища.

STEM е абрeвиатура, обединяваща в едно наука, технологии, инженеринг и математика. Темата на проекта се свързва с прилагането на практически методи от тези направления за решаването на конкретни екологични проблеми в световен мащаб.

След кратък престой в Берлин, на 15.09 екипът пристигна в гр. Познан, Република Полша, и е готов за работа през следващите пет дни.