EuroPass сертификати от международен проект

Двама ученици и един учител от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ се завърнаха с EuroPass сертификати от участието си проекта „STEP - STEM to environmental problems”. Това са Десислава Русева, Любен Георгиев от ХIIа клас и Теодора Спасова – ст. учител, теоретично обучение. Участниците в проекта са от България, Турция, Румъния, Латвия и Полша. Страна по него е Сдружение „Институт Перспективи“, работещо в партньорство с Търговската гимназия. Затова в екипа, определен да представи България, от Свищов са включени ученици и учител от ПДТГ.
STEM е абревиатура, обединяваща в едно наука, технологии, инженеринг и математика. Темата на проекта се свързва с прилагането на практически методи от тези направления за решаването на конкретни екологични проблеми в световен мащаб.
Отборът имаше за задача да подготви занимания за „разчупване на ледовете“ между непознатите партньори, а игрите забавляваха всички и допринесоха за изграждането на позитивна атмосфера за работа.
В последвалото посещение в биологическия факултет на Познанския университет „Адам Мицкевич“, участниците бяха очаровани от отдадеността на преподавателите и огромния набор разнородни животински и растителни екземпляри - гигантски костенурки, останки от мамут, прекрасни колекции от пеперуди, кожа от питон, всякакви препарирани животинки. Тук се разиграха състезание, свързано с обезлесяването на планетата и щетите от този процес, и занятия на открито, със събиране и класифициране на различни насекоми.
В кампуса – своеобразното градче, в което са разположени различните корпуси на факултетите, се обучават около 40 000 студенти.
В рамките на проекта бе посетен и огромният стар познански зоопарк. В него се отглеждат риби, земноводни, птици, маймунки и някои други малки животни. Това е вторият по големина зоопарк в Полша. В крайградската зона има огромен нов такъв, с открити пространства и естествена среда, създадена за отглеждането на големите животни. За обикалянето му е нужен цял ден. „Малкият“ парк е пълен със смайващи екземпляри, разположени в изключително чисти и красиво оформени пространства за живеене, изцяло наподобяващи естествената им среда. Създадена е своеобразна изкуствената джунгла, населена с различни екзотични животни.
Великолепен със своя чар е старият пазар на Познан – едно историческо място с неповторима атмосфера. Многоцветни сгради, прекрасни статуи, множество автентични заведения, а в центъра – църквата, в която се е родила легендата за козела, станал емблема на града.
Два от дните бяха прекарани в село Дебогура – екологично чисто място, с идеи за бъдещо развитие и разрастване. Тук, сред природата, работата се концентрира върху изучаването на явленията около нас под формата на математически зависимости. Посещението в гр. Виелен – общинския център на село Дебогура, бе свързано със среща с представители на местната власт, които представиха плановете за развитието на района в близко бъдеще. Целта е той да се превърне в екологично, ново място за живеене. Ето защо административното ръководство раздава своеобразни награди, за да стимулира проекти, свързани с природосъобразния и здравословен начин на живот и правене на бизнес.
Друга интересна изява на организаторите бе приятната визита в лесничейското училище в района. Разположено в гората, в бивш замък, в него цари невероятна атмосфера! Посрещна ни духовата музика на гимназията, а аулата – цялата в махагон, дърворезби и дори работеща камина, придава наистина величествен и неповторим дух. В коридорите са разположени дивани и фотьойли, където учениците си почиват и разговарят. Огромна столова е на разположение на бъдещите лесничеи. Училището разполага и с пансион, в който възпитаниците му пребивават през делничните дни. Всички носят типичните униформи на горски служители. В непосредствена близост е ситуирана сградата на частна организация, която подпомага образованието, предлагайки на учениците стаж в гората един ден в седмицата. Тя осигурява облеклото и храната им, но техният стаж не е заплатен, за разлика от дуалното обучение в Търговската гимназия. В същата сграда може да се посети изключително интересен музей с препарирани животни, показващ гората в различните сезони, и типичните дейности, извършвани в нея.
Още много занятия с формални и неформални техники, онлайн игри, част от тях подготвени от българския отбор, работни срещи на участниците в проекта и други дейности изпълниха петте дни на обмена. Предстоят още мобилности за ученици и учители, чрез които се цели обогатяване на практическия опит на участниците в непосредствен контакт с чуждестранните партньори.