Родителска среща в ПДТГ

На 26.09.2019 г., от 17:00 ч., в Аулата на ПДТГ се проведе обща родителска среща, при дневен ред:

1. Запознаване с вътрешноучилищната нормативна уредба;

2. Видове стипендии и условия за получаване;

3. Нашите партньори - Фондация "Димитър Хадживасилев" и Училищно настоятелство. Обществен съвет;

4. Работа по проекти и национални програми.

Г-жа Румяна Ивнова  - директор на училището,  запозна родителите с видовете основни документи в учебното заведение и мястото, където са публикувани в сайта на Гимназията. Представен бе и целият педагогически персонал. Видовете стипендии бяха разяснени от г-ца Петя Гутева, член на комисията за разпределяне на паричните средства. Посочена бе и нужната за получаването им документация.

Директорът представи и основните партньори в работата на учебното заведение и начините, по който те се включват  в училищния живот. Благодари ина родителите, участвали в Обществения съвет през миналата учебна година.

Работата по проекти и национални програми бе представена от г-жа Теозора Спасова - участник в последната осъществена от ПДТГ мобилност с ученици; г-жа Румяна Пенева - координатор на работата по проект "Подкрепа за успех", която посочи заниманията по интереси, предлагани в училището за настоящата учебна година, и г-жа Юлия Величкова - част от екипа, работещ по проект "Иновативно училище".

След това срещите с родителите продължиха по класове и със срещи с преподаващите в тях учители.