Екип от осем души – учители и ученици от ПДТГ, осъществи обмен в гр. Добрич

В рамките на Национална програма „Иновации в действие“, целяща обмен на добри практики между иновативните училища, в периода 16 - 18 октомври  четирима учители и четирима ученици посетиха Частна профилирана езикова гимназия „Райко Цончев“ – гр. Добрич.  В същото време на гимназията гостуваше и екип от Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ във Велинград – училище, което все още не е обявено за иновативно, но работи упорито в тази посока.

Бордът на директорите в ЧПГ „Райко Цончев“ бе подготвил богата програма, позволяваща споделяне на множество добри практики, свързани с управлението на иновативното училище, с  методиката на обучението и преподаването и с оптимизирането на учебната програма и среда. Едни от основните предимства на частното училище, които веднага впечатляват, са възможността да се работи с много малък брой ученици в клас и драстично съкратената административна работа.

През първия ден домакините представиха своята широкообхватна иновация, получила високо признание от МОН. В същото време учениците от трите града проведоха кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред иновативното училище“, след което се включиха в инициативата, посветена на Европейската седмица на програмирането.

През втория ден от мобилността учителите от Добрич представиха интергриран образователен процес  чрез поредица от открити уроци по английски език, история, география и икономика и Етикет и ценности.  Тук домакините демонстрираха не само интересния си подход за преподаване на знания и умения, но и силния акцент, който слагат върху личностното развитие на своите ученици, с изключителна грижа за всеки един от тях.

В следобедните часове учениците от училището-домакин влязоха в ролята на екскурзоводи и показаха най-впечатляващите места от Добрич.

На третия ден екипът от ПДТГ посети за кратко Финансово-стопанска гимназия „В. Левски“ в същия град. Това е неиновативно училище, което е пожелало да почерпи опит от свищовската търговска гимназия и предстои да гостува в града на Алеко през м. ноември.

Обменът по националната програма ще продължи, като през идния месец  ПДТГ ще бъде домакин и на среща с  екип от ЧПГ „Райко Цончев“.

Резултатът от посещението в гр. Добрич бе голям и за ученици, и за учители– зародиха се множество идеи, създадоха се приятелства и възможности за колегиално сътрудничество в бъдеще.