УЧЕБНА ЕВАКУАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА И УЧЕНИЦИТЕ

На 21 октомври 2019 г.,  в 11.34 часа, в сградата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ - Свищов, се проведе практическо занятие за усвояване на училищния план за защита при бедствия на пребиваващите.

Всички намиращи се в момента  в училището напуснаха сградата без паника, спазвайки  стриктно схемите за евакуация.

Целта на практическото занятие е да се усвои обектовия  авариен план за действие при бедствия от учениците и персонала и да се повиши готовността за действие на  органите за управление в ПДТГ „Д. Хадживасилев”  при възникване на кризисни ситуации.