Седмица на отворените врати в ПДТГ

По случай седмицата на отворените врати на ПДТГ, на 29 октомври се проведе среща-урок по Туристически ресурси на България, с гост лектор доц. д-р Тихомир Личев – представител на СА „Д.А.Ценов”. Разглежданата тема бе: „Растителен и животински свят като туристически ресурс”.  Участници в срещата бяха ученици от 11 а клас, специалност „Организиране на туризма и свободното време”, както и класният им ръководител Аделина Милинова. Срещата-урок бе организирана и осъществена от Невена Ляскова - учител по туризъм в ПДТГ.