Ученици от ПДТГ“Д. Хадживасилев“ участваха в значим международен проект

Ученици от ПДТГ“Д. Хадживасилев“ участваха в пореден значим международен проект като доброволци на партньора по него - Сдружение „Институт Перспективи“. „Лятно училище за кръгова икономика”, с подтема:„Устойчиво потребление и производство в контекста на кръговата икономика, в съответствие с целите за устойчиво развитие“ е своеобразна среща на ученици, студенти и специализанти от целия свят за изучаване съвременните концепции на устойчивото потребление и производство, за насърчаване на кръговата икономика и откриване на добри и лоши практики, предизвикателства и възможности в тази област.

Програмата имаше за цел да разкрие значението на кръговата икономика и екология във връзка със здравословната планета и да подкрепи еко-отговорното обучение по предприемачество, с акцент върху устойчивото потребление и производствени практики за преработка.

В проекта, който се проведе в Клуж-Напока, Румъния, се събраха над 40 ученици и студенти от страните-партньори: България, Франция, Германия, Гърция, Турция, Полша, Италия и Румъния. От ПДТГ, в лятното училище взеха участие: Александра Асенова, Мария Николова и Искрен Митев – ученици от ХII клас.

Чрез интензивна и вълнуваща образователна програма, включваща лекции за значението на кръговата икономика, се представиха нови методи за развитие на устойчиво потребление и производство, а интерактивните семинари позволиха на участниците в Училището да придобият опит в проучването и работата по тези теми.

Таксата за участие в проекта на един ученик бе 1500 евро, а партньор по него бе Полската академия на науките.

Учениците получиха сертификат Youthpass, който е инструмент за документиране и признаване на резултатите от обучението в младежки труд и солидарни дейности.