Седмица на професионалните умения в България в ПДТГ

31.10.2019 г., във връзка с провеждането на „Дни на отворените врати“, с инициатива под мотото: „Седмица на професионалните умения в България“, съвместно с учениците от ХІІ б клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“ се проведе дискусия на тема: ”Методика на екскурзоводската работа”, по предмета "Технология и организация на екскурзоводското обслужване". Изказваме нашата благодарност към гост-лектора г-жа Емилия Парашкевова – аниматор в Туристически информационен център - гр. Свищов, която с голям професионализъм сподели с учениците част от своя богат практически опит относно методиката на работа на екскурзовода, съставянето и представянето на екскурзоводската беседа и за работата на Туристически информационен център - Свищов. Гост на часа бе и най-новият член на екипа от учители, преподаващи туризъм в ПДТГ – Невена Ляскова.