Стартира предизборната надпревара за длъжността Училищен ученически омбудсман в ПДТГ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ НА ПДТГ „Д. ХАДЖИВАСИЛЕВ“,

От днес стартира надпреварата за Училищен ученически омбудсман (УУО) – една представителна длъжност, с която не могат да се похвалят други училища в областта.

УУО е  основна фигура, която играе посредническа роля между ръководство и ученици, грижи се да защитава правата на учащите, когато те са нарушени при конкретно действие или бездействие на други учащи, педагогически и непедагогически персонал, ръководство.

Това е публична личност, част от ученическото самоуправление в ПДТГ, която съдейства за поддържане на традициите, спазването на правата, задълженията и порядките в институцията и дава идеи за подобряване на микроклимата в гимназията, като цяло.

Тазгодишните издигнати кандидати са:

Александра Кичкова – Ха клас

и

Борис-Александър Спасов – ХI б клас.

 

Ето и кратко представяне за всеки от тях, през погледа на класните им ръководители:

Александра Кичкова  е един изключително инициативен и позитивен човек. Тя многократно е доказвала своето сериозно и отговорно отношение към всички неща, свързани с нейния клас и училището като цяло. На Александра винаги може да се разчита. Грижи се за приятелите и близките си. Готова е да подаде ръка и първа прави стъпка към приемането на новодошлите ученици при приобщаването им към колектива. Старанието, с което подхожда към поставените й задачи, буди възхищение и спокойствие, че работата ще бъде доведена до успешен край. Неконфликтна и добронамерена, тя е сериозен претендент за мястото на УУО.

Борис–Александър Спасов показва висока заинтересованост при усвояване на знанията. Полага необходимите усилия за постигане на по добри резултати. Умее самостоятелно да планира и решава поставените задачи. В ученическия колектив проявява инициативност и разумна увереност в собствените си сили и знания. Лесно се адаптира към нови хора, колективи и обстоятелства. Контролира емоцията си. Разумно отстоява интересите си. Поема отговорности по отношение на себе си и към другите. Активен е както в клас, така и в извънкласните дейности. По характер е добър и отзивчив. Поддържа добри отношения със съучениците си. Проявява нестандартно мислене. Има качества за лидер.

Предстои публичен дебат на двамата кандидати, както и електронно гласуване за избор на Училищен ученически омбудсман.

ПРЕДИЗБОРЕН КЛИП по азбучен ред на кандидатите ТУК