Участие в семинар на тема „Европейска олимпиада по статистика за ученици"

По покана на Националния статистически институт, Петя Гутева – учител теоретично обучение в ПДТГ, участва в практически семинар на тема „Европейска олимпиада по статистика за ученици“. Той се проведе на 5 и 6  ноември в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, обл. Ловеч. Обучението имаше за цел да запознае присъстващите с регламента, условията за участие, етапите и календара на олимпиадата, както и да представи практически насоки за подготовка на учениците за първи и втори етап на Европейска олимпиада по статистика за ученици 2020.

Освен възможностите за участие в олимпиадата, по време на семинара бяха представени различни инициативи на НСИ, имащи за цел да повишат афинитета на учащите към статистиката. Интерес представляваше играта с карти, която представя различни статистически понятия и техните дефиниции. Други инициативи на НСИ, насочени към учениците са: създаването на видеоклипове с продължителност около минута, за различни термини от статистиката или  т. нар. „Статистически хапчета“; разработване на видеоуроци по статистика, създаване на инфографики и други.

В края на семинара всеки от участниците получи Сертификат за участие, но по-важното е, че всеки си тръгна удовлетворен, че е научил нещо различно и полезно, а също така и зареден с нови сили, идеи и желание за покоряване на нови предизвикателства.