Изготвяне на интердисциплинарен образователен продукт

Във връзка с информационна кампания за популяризиране на образователни продукти от обучението на учениците по професионална подготовка, през изминалата седмица окончателно бе завършен интердисциплинарен образователен продукт на тема „Изготвяне на оферта за ученическа екскурзия“. Продуктът бе изготвен от Симеон Ангелов, ученик от ХІІ б клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, а негови ментори по пътя на осъществяването му бяха Аделина Милинова и Петя Гутева. Симеон представи своята идея пред съучениците си в часа по УП „Транспорт и туристическа агентска дейност“.