Стипендиант на фондация "Ат. Буров" от ПДТГ

И тази година Търговската гимназия има повод за гордост. Любен Георгиев Георгиев, ученик от ХІІ клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, спец. „Икономическа информатика“, е сред стипендиантите на фондация „Атанас Буров”. Подборът се извършва на два етапа – подаване на мотивационно писмо, включващо и  описание на постиженията на кандидата в областен, национален и международен мащаб, и лично събеседване на участника с председателя на фондацията. След заключителния етап на конкурса, Любен е избран измежду 30 ученици от професионалните гимназии от цялата страна.

 
Поздравления, Любене! 

Успешно дипломиране и нови успехи в следващия етап от твоето образование!