Предизборен дебат за Училищен ученически омбудсман в ПДТГ

На 13.11.2019 г., в аулата на Търговската гимназия се състоя предизборен дебат за Училищен ученически омбудсман. Като част от ученическото самоуправление, това е личността, която ще играе съществена роля в работата на институцията през следващата учебна година, грижейки се за съблюдаване на положителния микроклимат в учебното заведение.

Тазгодишните издигнати кандидати Александра Кичкова от Ха клас и Борис-Александър Спасов от ХIб клас, влязоха в словесен двубой за излагане на своите позиции по различни, важни въпроси като: Какво е първото, което бихте направили, ако спечелите изборите за Училищен ученически омбудсман?; Имате ли идеи за регулиране на взаимоотношенията ученици – учители?; Кого бихте привлекли като сътрудник при възникване на евентуален конфликт в училище, за който е нужна и Вашата намеса?;  Какъв потенциал виждате в партньорството на УУО с педагогическия съветник и социалния работник в училище?; Какво бихте предприели, за да помогнете за вземане на най-справедливото решение на казуса: малък брой стипендианти с големи суми или голям брой стипендианти с по-малки суми?;  Как бихте сътрудничили за рекламата на училището, в това число и електронния вестник, който ще се издава ежемесечно от ноември? Радостен факт е, че и двамата кандидати считат, че отношенията между педагози и учащи в Търговската гимназия са на ниво и нямат нужда от специални, допълнителни действия за регулиране.

На следващия етап от дебата водещата Теодора Спасова – координатор на ученическото самоуправелние в ПДТГ, даде възможност на публиката да зададе своите въпроси.

Там активно се включиха: г-жа Румяна Иванова – директор на училището, директорът на Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ – гр. Добрич, г-жа Маргарита Христова и нейни ученици, които в същия ден гостуваха на ПДТГ по Национална програма „Иновации в действие“ и присъстваха на дебата, г-ца Петя Гутева – учител в Търговската гимназия и др.

На 18.11.19 г., за втора поредна година, предстои да се осъществи електронно гласуване за Училищен ученически омбудсман.

Успех, кандидати!