Посещение в Районен съд - Свищов

Във връзка със Седмицата на предприемачеството, част от първа група на ХII а клас, спец. "Икономическа информатика" и техният ръководител Теодора Спасова  посетиха Районен съд - Свищов. Това е екипът, който работи по регистрирането на Учебно-тренировъчната  фирма "LLStudio" с предмет на дейност - реклама. Учениците бяха посрещнати лично от административния ръководител - съдия Пенка Йорданова. Председателят на институцията запозна гостите  с възможните допирни точки на един предприемач със закона, части от трудовото право и Закона за авторското право.