Младите предприемачи на ПДТГ в действие

В Световната седмица на предприемачеството (18 – 24 ноември), учениците от ХІ а клас - ІІ група, специалност „Организация на туризма и свободното време“, представиха своите интердисциплинарни проекти на тема „ Моята бизнес идея“. В часовете по „Транспорт и туристическа агентска дейност“, УП „Транспорт и туристическа агентска дейност“ и „Предприемачество“, под ръководството на своите учители Аделина Милинова, Невена Ляскова и Петя Гутева, направиха екипни проучвания  за различни бизнес идеи в направление „Пътуване, туризъм и свободно време“ и за необходимите им ресурси за осъществяване.

Учениците бяха разделени на три отбора, като всеки от тях имаше задача да изготви и представи проект за бизнес идея с конкретна насоченост в областта на туризма, а именно:

  • Първи отбор – Транспортна фирма „Томи транс“,  гр. Свищов, с екип Тодор Гьормов, Марио Любенов и Мартин Асенов;
  • Втори отбор – Бутиков хотел „Феериа“ гр. Елена, с екип Венелина Памукчиева, Кадер Бейтулова и Симона Гъдева;
  • Трети отбор – Туристическа агенция „Fikozna travel“, гр. Свищов, с екип Виктор Дермечков, Виктор Драгиев, Антонио Игнатов и Николай Славев.

По инициатива на учениците, всеки отбор включи останалите два като бизнес партньори и така  затвориха кръга на предоставяните услуги в туристическия сектор.

На 20 ноември, в кабинета по туризъм,  отборите презентираха бизнес  идеите си пред учители, работодатели и ученици от ХІІ б клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“.

 Гости на събитието бяха представители на бизнеса:

  • г-н Димитър Найденов – „Консорциум Калето 2004“ ООД, гр. Свищов, представител на хотелиерския бизнес в гр. Свищов;
  • г-н Александър Александров – „Мони – 97“ ЕООД, гр. Свищов, представител на автошкола и транспорт.

По време на презентирането  се задаваха множество въпроси от учениците и представителите на бизнеса, и се породи една ползотворна за всички участници дискусия.

Менторите изказаха своята удовлетвореност от работата и представянето на екипите, защото учениците показаха, че са усвоили преподаваните им знания, умения и компетентности в областта на туризма и предприемачеството. Г-жа Милинова, като представител на учителите, пожела на екипите да не спират да мечтаят и творят, защото техните идеи могат да се реализират и да бъдат печеливши.

Г-н Александров сподели впечатленията си, че учениците са се справили много добре; заложили са на съвременни комфортни превозни средства, съобразени с нормативните изисквания; обхванали са широк спектър от потенциални бъдещи клиенти и си партнират с туроператорите, което им гарантира редовни клиенти.

Г-н Найденов  сподели своя опит с младите хотелиери по въпроса за възвръщаемостта на първоначалния инвестиран капитал, отбеляза, че учениците са работили задълбочено и пожела на отборите техните бизнес идеи да станат реалност.

И така, в рамките на един учебен час ученици, учители и работодатели доказаха, че в Свищов има бъдещи млади предприемачи и те са именно в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“.