"Кръгла маса на толерантността" в Свищов

На 21.11.2019 г., в зала 1 на Община Свищов се проведе „Кръгла маса на Толерантността“, организирана по инициатива на МКБППМН в града. В нея взеха участие представители на ученическите съвети от всички местни училища, които споделиха опит в инициативи и дейности, извършени през изтеклата учебна година, минали под знака на толерантността.

Ученическото самоуправление на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ бе представено от Александра Атанасова – председател на Ученическия съвет, Борис-Александър Спасов – училищен ученически омбудсман и Александра Кичкова – негов заместник. Възпитаниците на Търговската гимназия  презентираха дейностите в училище, като се спряха основно на благотворителни инициативи и участия в проекти - най-силен израз на проява на толерантност, според тях. Те изпазиха идеята, че това са най-популярните начини да покажеш, че разбираш и приемаш различията между хората, да създадеш приятелства и нови отношения, да говориш за тях и по този начин да изградиш един по-положителен и по-толерантен свят около себе си.

Всички участници в кръглата маса получиха тениска с надпис: "Направи добро",  за да станат негови своеобразни посланици.

Община Свищов, в лицето на нейния секретар г-жа Любомира Петрова, награди по четирима представители на всяко училище, номинирани за извършването на индивидуално добро дело. От ПДТГ отличените бяха: Натали Велиева – ХIIв, Даяна Заранкова – Xiб, Диян Павлинов и Мартин Славев – IXа.