ПДТГ е училище за здраве в Европа

ПДТГ „Д. Хадживасилев” гр. Свищов е едно от двадесетте училища в България, включени в мрежата „Училища за здраве в Европа”. Защо е важно едно училище да е училище, утвърждаващо здраве? – Защото здравето и образованието са взаимно свързани. Здравите деца имат по-голям капацитет за обучение и по-добра посещаемост в училище. Ученици, които имат положителна връзка със своето училище и със значими възрастни, са по-малко склонни към рискови поведения и е по-вероятно да имат положителни резултати от обучението. Чрез активно популяризиране на здравето на училищния персонал сред учениците, той има потенциал да бъде положителен модел за подражание.

Нашето училище е в процес на превръщане в училище, утвърждаващо здраве. В периода от 20 до 22 ноември, в националния учебен комплекс на БЧК в с. Лозен, беше организирано обучение на координаторите на българската мрежа „Училища за здраве в Европа”: „Разработване и управление на проекти”. В него взе участие учителката по Биология и здравно образование Марияна Любенова.