Публично презентиране на младите икономист-информатици

Учениците от  XIа клас на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, специалност „Икономическа информатика“, защитиха публично своите решения на проекти, свързани с отчитане на командировки, водене на складова наличност, получаване на надбавки в различни валути, при различни ограничения и с множество условия, на които данните да отговарят. Заданията са взаимствани от учебници по „Бизнес информатика“ на едноименната катедра в СА „Д. А. Ценов“.

Публичната защита на проектите цели да помогне на учениците в няколко насоки – освен позитивите от задълбочената работа с една от най-използваните и в същото време рядко познавани в детайли програми MS Excel 2016, учениците развиват и умения за говорене пред публика, за преодоляване на сценичната треска, за адекватно отношение към подобен род изявяви и др. Самите те признават, че това преживяване е един добър житейски урок за бъдещата им реализация. Данните от задачите са пречупени и през призмата на компютърното счетоводство. Учениците, под ръкодството на своя учител  г-ца Петя Гутева, предварително ги бяха обработили и осчетоводили, за да се получи по-добра интеграция между учебните предмети по професионална подготовка, преподавани в училището.

На представянето, състояло се в аулата на Търговската гимназия, присъстваха г-жа Румяна Иванова – директор на учлището, г-жа Юлия Величкова – зам. директор, г-жа Аделина Милинова – класен ръководител, г-н Ахмед Куйтов – председател на Сдружение „Институт Перспективи“, с неговите гости от гр. Свиленград, учениците от VIIIа клас, г-жа Теодора Спасова – организатор на изявата и преподаващ учител на презентиращите др.

Представянето премина на изключително високо ниво, показващо както сериозни знания за софтуера за електронни таблици, така и отлични умения за систематизиране на информацията и атрактивното й поднасяне пред публика. За осмокласниците изявата бе нагледен пример и полезен опит за следващите учебни години.