"Опознай бойните изкуства" или сбъдването на една мечта в ПДТГ

Учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ участваха в сбъдването на една мечта.  

На 27 номеври се състоя среща-разговор „Опознай бойните изкуства“. Тя бе организирана от клуб за практически приложно гражданско образование „Златната Рибка“ към ПДТГ, който подкрепя своите членове да сбъднат три мечти, и по инициатива на Даниел Кючуков и Захари Николов. За  двете момчета от осми клас една мечта е да вдъхновят своите съученици да тренират бойни изкуства.

Даниел Кючуков е джудист с над 50 медала от национални, европейски и световни състезания. Той, заедно със своя спаринг партньор Йордан Иванов, представиха основни техники от джудото. Захари Николов тренира карате и кик бокс и е завоювал над 100 медала от национални, европейски и световни състезания. Той и спаринг партньорът му Евгений Николов демонстрираха техники от кик бокса.

За огромна изненада на всички присъстващи, презентациите на Даниел и Захари бяха надградени с майсторските умения на Красимир Маринов – инстуктур по самоотбрана и бойни изкуства за полицейските служители от Великотърновка област. Господин Маринов показа на практика как се справят полицаите, когато се налага да задържат въоръжени правонарушители с бойни умения.

Срещата-разговор „Опознай бойните изкуства“ помага на учениците в няколко насоки – освен позитивите от представяне на техники за самоотбрана и бойни изкуства, учениците развиват и умения за публично представяне на себе си и на идеите, в които вярват.

В срещата-разговор, състояла се във физкултурния салон на Търговската гимназия, активно участваха г-жа Румяна Иванова – директор на учлището; г-жа Юлия Величкова – зам. директор;  г-н Ангел Петков – класен ръководител на VIII а клас; г-н Альоша Кушлов – главен учител; г-жа Марияна Любенова – учител; г-жа Теодора Спасова – ст. учител; г-н Ахмед Куйтов – председател на Сдружение „Институт Перспективи“; нашите специални гости от Районно полицейско управление - Свищов - г-жа Лора Георгиева, инспектор Детска педагогическа стая; господин Красимир Маринов – инструктор по самоотбарана и бойни изкуства; госпожа Вера Блажева - секретар на Общинска комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; и Анжела Антонова – ръководител на клуб „Златната Рибка“ към ПДТГ.  Руми Мавродиева от ХIIб клас,  член на клуба, създаде оригинален сценарий и умело водеше срещата.

Благодарим за уникалните снимки от срещата "Опознай бойните изкуства", които ни предоставиха учениците от Клуб по фотография към ПДТГ, с ръководител Свилен Начев. 

„Опознай бойните изксутва“ премина на изключително високо ниво, показващо както сериозни знания за самоотбрана и бойни изкуства, така и отлични умения за систематизиране на информацията и атрактивното й поднасяне пред публика. За осмокласниците изявата бе нагледен пример и полезен опит за следващите учебни години.

Повече информация за събитието и интервюта със Захари Николов и Даниел Кючуков, може да прочетете в следващия брой на ученическия електронен вестник, който се списва от членовете на клуб "Електронен вестник" към ПДТГ, с ръководител госпожа Татяна Максимова.