STEM тенденция за ПДТГ

Двама учители от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов, преподаващи учебни предмети от професионално направление „Приложна информатика“  - Теодора Спасова и Цветелин Борисов,  с ентусиазъм се включиха в обучението на Майкрософт  и Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за платформата Microsoft Hacking STEM, проведено в гр. В. Търново.
STEM е модерно направление, в което обучението съчетава знания от природни науки, инженеринг, математика и компютърни технологии в едно. Интегрирането на знанията по различните учебни предмети и вкарването им в решаването на конкретни практически проблеми, е база за трупане на  истински полезно знание.
Учителите разработиха четири  проекта за обучение по СТЕМ науки, насочени към ученици от средните училища, в рамките на заниманията по интереси, с използването на платки Arduino и micro:bit. Сред  готовите продукти бяха: симулатор на мозъчна активност, сеизмограф в реално време, парти лампи в аналогова и цифрова верига, програмиращи се как да светят, джойстик за придвижване на  анимирана акула в аквариум. Проектите предизвикаха изключителен интерес сред обучаващите се учители, защото съчетават познания и практически учения. Ученето чрез правене е съвременна тенденция, а преподаването чрез използване на STEM  днес е актуално в цяла Европа.