Междинна изява на клуб „Информационни технологии в туризма”

 Във връзка с проект „Подкрепа за успех”, на 04.12.19 г., клуб „Информационни технологии в туризма”, в който участват ученици от ХІ а, ХІ б и ХІІ б клас, специалност „Организация на туризма и свободното време”, проведе своята междинна представителна изява.

 

 

 

 

 

 

 

Чрез представяне на туристическите забележителности в презентциите:  "Манастир „Покров Богородичен” – история и архитектура"; "Древноримския град Нове – забравената столица на готите"; "Парк "Крепостта Калето" - съвременна зона за отдих и развлечение"; "Виртуална разходка из българските манастири"; "Пещери"; "Европейските и световните  забележителности", учениците представиха своите придобити знания и практически умения в областта на туризма, развитието на ключовите им компетентности в областта на информационните технологии, екскурзоводството, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското и интеркултурното възпитание, креативно мислене.

По много атрактивен и увлекателен начин Борис-Александър Спасов, ученик от ХІ б клас и участник в клуба, представи седем динамични века от историята на „Нове” в Римската империя, като акцент беше интерактивното презентиране  чрез реенактмънт.  Основата, на която стъпи, бе с цел показване на част от туристическия ресурс, с който България разполага.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученикът, заедно със своя съдружник  Алексей Аданцов, презентираха период от Римската империя,  като за по-атрактивен подход използваха част от оборудването на „DUX ANTICAE" - сдружение, в което и двамата членуват.

Гости на мероприятието бяха:

г-жа Румяна Иванова – директор на ПДТГ „Д.Хадживасилев”;

г-ца Петя Гутева – преподавател в ПДТГ;

г-жа Десислава Христова Гъдева – родител на Симона Гъдева /участничка в клуба/.