Представителна изява на клуб „Да опознаем Космоса“

На 11.12.19г., клуб „Да опознаем Космоса“, по проект „Подкрепа за успех“, с ръководител г-жа Августинова - старши учител по математика и физика и астрономия, проведе междинната си представителна изява на тема: „ Раждане на Вселената. Звезди. Галактики. Космически обекти.“

Занятието започна с презентация на Йоанна Митева за дейността на клуба. Бяха посочени целите на проекта, необходимостта от допълване, развиване и надграждане на знанията, уменията и компетентностите в областта на астрономията. Посочиха се очакваните резултати.

Пред участниците и гостите бяха представени резултатите от наблюденията на космическия феномен „Пасажът на Меркурий“ на 11.11.19 г.от Националната астрономическа обсерватория, Институтът по астрономия и БАН.

 Под форма на презентации и доклади, участниците в клуба запознаха гостите и съучениците си с видовете галактики и мястото на нашия Млечен път в Космоса.

Беше представена и анализирана картата на Локалната група,  включваща нашата галактика, Малкия и Големия магеланов облак (най-близките до нашата галактика), Андромеда (най-отдалечения обект, достъпен за наблюдение с просто око) и още 20 други галактики. Запознаха се с други космически обекти: мъглявини, звездни купове, комети и др.

Гости на мероприятието бяха:

Дария Пенева Първатова - родител на Венилиян Първанов от Хб клас и участник в клуба;

Маргарита Иванова Савова - родител на Ивелин Савов от Хб клас и участник в клуба;

Росица Тодорова Стефанова - родител на Александър Атанасов от Хб клас и участник в клуба;