Национална седмица на четенето в ПДТГ

В периода 9 – 13 декември 2019 г. в ПДТГ „Димитър Хадживасиелв“ се проведоха дейности, свързани с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

През цялата седмица в кабинет 15 бе организиран кът за размяна на любими книги. Представители на клуб „Златната рибка“ по проект „Подкрепа за успех“, с ръководител Анжела Антонова, посетиха ДГ „Васил Левски“, а Руми Мавродиева прочете на децата приказката „Дядовата ръкавичка“.

Учениците от 8 а клас Даниел Кючуков и Захари Николов правиха публичнио изказване на тема “Литература – кино - изкуство“. Момчетата представиха различни твърдения за поемата "Илиада“ на Омир и филма „Троя“. Интерес представляваха и предложените филмирани български романи. Освен ораторски умения, учениците доказаха четивна техника и читателска култура.

На 11.XII. 2019г., в Аулата на Първото търговско училище, представители от двете професионални гимназии в гр. Свищов обсъждаха първия български роман. Проведена бе дискусия на тема: „Различен прочит на романа „Под игото““. Ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и СПГ „Алеко Константинов“ обсъдиха и предизвикателствата на образованието. В дискутирането се вкючиха и учителите по български език и литература: Миланка Узунова и Татяна Максимова от ПДТГ, Веселина Владимирова и Елза Божанова от СПГ. Направена бе съпоставка между изучаването на романа в 10 и 11 клас по различни учебни програми. Представени бяха любопитни факти за идейния замисъл на Иван Вазов, първите реакции при публикуването и разпространението, както и читателския интерес в различните периоди след Освобождението до наши дни. Младите хора споделиха вълнението си от осъвременяването на архаични и чужди думи, популяризирано като „превод“ на български език. Осъзнавайки влиянието на модерните технологии, участниците заявиха патриотичната си нагласа и будна гражданска позиция. Г-жа Румяна Иванова, директор на Гимназията - домакин, провокира участниците в дискусията да представят своите идеи за образователни реформи и да предложат нови, съвременни книги за изучаване. Отправени бяха послания към всички ученици да бъдат любознателни и да отделят повече време за четене на книги. „Книгата дава знание, развива мисълта, провокира въображението“ - твърдят младежите. Иван Вазов безспорно е първоучител и духовен водач на българите и неговото творчество трябва да се чете в оригинал. А днес, повече от всякога, се нуждаем от Вазовия патриотизъм и вдъхновение!