Когато ролите в класната стая са разменени

В дните преди коледната ваканция ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, си размениха ролите със своя учител Петя Гутева.

На 12 декември Пламена Захариева, ученичка от 11 а клас, представи пред съучениците си  в часа по Счетоводство на предприятието урок на тема: „Отчитане на разчетите със съдружници“. Тя беше направила презентация и бе подготвила конкретни примери за определени счетоводни записвания.

На 16  декември Юзлем Ангелова, ученичка от 10 б клас, представи в часа по Обща икономическа теория урок на тема: „Основи на теорията на потреблението. Закони на Госен“. Съучениците й с интерес слушаха представянето на урока, а някои от тях проявиха желание да влязат и те в ролята на учители. За да е пълна размяната на ролите, г-жа Гутева се върна няколко години назад и зае своето място сред учениците и стриктно си водеше записки.

И при двата изнесени урока се наблюдаваше засилен интерес от страна на останалите учениците от класа, които  слушаха с интерес.

Може би желанието и любовта към учителската професия трябва да се заражда още в училище.  Когато учениците разберат колко трудно и отговорно, но в същото време интересно е да бъдеш учител, вярвам, че ще успеем да повишим тяхната мотивация да продължат нашето дело.