Състезание "Най-добра идея за мобилно приложение"

На 03.02.2020 г., от 15:00 часа, в Аулата на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов, ще се проведе състезание "Най-добра идея за мобилно приложение".

В него могат да участват индивидуално ученици от 6 до 8 клас със собствена идея за мобилно приложение, в една от категориите:

  • Туризъм;
  • Икономика;
  • Образование.

Идеята трябва да се представи в рамките на 10 минути, под формата на мултимедийна презентация или по друг оригинален начин.

Представените в състезанието "Най-добра идея за мобилно приложение" проекти ще бъдат оценявани от комисия според следните критерии:

1. Дизайн

2. Сложност на мобилното приложение

3. Сигурност на мобилното приложение

4. Очакван пазарен дял

5. Съдържание

6. Навигация

7. Представяне на проекта пред публика

Всеки от посочените критерии се оценява от 0 до 10 точки. Крайният резултат е средно аритметичната стойност на оценките на членовете на журито. Максимален брой точки - 70.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31.01.2020 г., 23:59 минути.

Осигурени са мултимедийна техника за презентиране и предметни награди за тримата победители. Всеки, който желае да участва в конкурса, може да попълни формуляра по-долу.

Записването става на интернет адрес - http://bit.ly/39SL8wy