Пореден повод за гордост

Ежегодно Съюзът на математиците в България организира и провежда Национално Коледно математическо състезание от I до ХII клас в няколко възрастови групи. Задачите за ХII клас са във формат матури по стандарта на МОН и това го прави добра контрола за предстоящите държавни изпити.

От ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ -  гр. Свищов участваха четири ученици от ХII клас и един от  Х кл.

Любен Георгиев Георгиев от ХIIа клас се класира на Първо място в Община Свищов, Група  VIII- ХII клас и за пореден път показа изключително високо ниво на знания и математическа логика.

За активно участие и добри математически знания, сертификати получиха и останалите състезатели:

Десислава Руменова Русева -ХIIа

Албена Юлиянова Бисерова - ХIIб

Донислав Валентинов Вълков - ХIIб

Ивелин Светославов Савов - Хб

Нека поздравим нашите ученици и им пожелаем още много добри изяви и победи!

 

Р. Августинова– ст. учител, общооразователен учебен предмет в гимназиален етап – математика и физика