Пътуване в самопознанието

В българската литература пътуването е мотив, който във времето на Алеко Константинов се интерпретира като докосване  до непознатия свят и представяне на българина пред този свят. Пътят като самопознание, докосване до непознатото с цел обогатяване на културата ни, беше предизвикателство за учениците от ПДТГ“Димитър Хадживаасилев“. В навечерието на 157-та годишнина от рождението на Алеко Константинов, представители от VIII и IX клас провокираха творческия си талант. Пишейки в акростих, младите творци изразиха уважение и признателност пред личността и делото на Щастливеца. Четейки творбите му, всеки човек припознава проблеми и образи от своето време. А емблематичният Бай Ганьо е герой, който обитава езика и в същото време го използва за свои цели. Точно това познание е плодотворна основа за тълкуване от страна на съвременните млади хора.

Една формулировка на човешките ценности гласи, че те са система, която осигурява вътрешно знание на индивида за доброто, полезното, важното, красивото, конструктивното... Всяко общество развива своите разбирания за човешко поведение, но има универсални стойности, които преминават през времето и винаги са знак за етично човешко поведение. Възпитаването на човека в нравствени норми се извършва постепенно. Но какво става, когато времената се менят и етиката във взаимоотношенията изисква добронамереност, уважение и зачитане на човешкото достойнство?

И днес вярваме в идеалаите на Алеко. „Свобода, честност и любов“ са необходими повече от всякога на съвременното ни общество. Имаме нужда от ревизия на собствените разбирания за човешко поведение, преосмисляйки Алековите уроци. 

 

Свищовски дарител

 

Сега стоя пред паметника в парка,

Внезапно спира с радост групичка деца.

И мисъл странна ме обхвана в този миг:

Ще осъвременим ли  ние дарителския лик!

Обхваща ме угризение и малко умиление:

Вина изпитвам за проявеното търпение.

Сред съвременни прояви на байганювщина

Крие се дълбоко в душата  ни човещина.

И даде той на нашия град

Добър урок за стар и за млад.

Алеко предизвиква в социалния бит

Реакции всякакви в националния тип.

И нарежда се смело сред плеада дарители, 

Търсещи бъдещо поколение ценители.

Ето, отново съвестта проговори-

Любовта място в сърцата ни отвори!                 

Димитър Георгиев Игнатов -    IX a клас             

 

Щастливеца

 

Ще звучи като камбана в човешката душа,

Актуален творец и провокатор на мисълта.

Съвременен българин, търговец или емигрант-

Той прославя България с истински талант.

Любител на природата и туристическото движение,

Използва в творбите си сатирично изобличение.

Вниква в морала, бита и човешките нрави,

Естет е с тънък усет и демократични идеали.

Ценим авторитета на обществените му дела,

А Свищов ще го слави във всички времена!

 

Ева Миленова Миланова- ученичка в IX a клас