Учене чрез преподаване

В навечерието на 135-тата годишнина от основаването на Първото българско търговско училище завърши представянето на срочните задания на учениците от специалност  „Организация на туризма и свободното време”. Предметите, по които бяха разработени презентации, са: туристически ресурси на България, микробиология и хигиена на храненето, история на материалната и духовна култура и организация на спортно-развлекателната дейност. Презентирането се проведе в рамките на два месеца, като се включиха ученици от IX, XI и XII клас. Те работиха в екипи по двойки и самостоятелно и постигнаха отлични резултати. Разменяйки мястото си с учителката по туризъм Невена Ляскова, бяха разгледани и дискутирани много разнообразни теми от учебното съдържание.

 

 

 

 

 

 

 

Ивана и Донислав от XII б клас споделят, че са работили с удоволстие и интерес по поставените въпроси. Размяната на местата в учебните часове е допринесла на тях и техните съученици за по-лесното усвояване на учебния материал и  увлекателното протичане на часовете в училище. Чрез презентирането на даденият урок са развили своите умения за представяне пред публика и са открили нови и любопитни факти, свързани с учебните дисциплини. Те са се насочил към учителската професия и това им помага за бъдещото развитие, като ги вдъхновява да поддържат желанието си да се занимават с нея.

Желаем на всички ученици, които проявят интерес към най-блгородната и отговорна професия, да бъдат все така целеустремени и любознателни!