Производствената практика - реална работна среда за учениците

Съгласно училищните учебни планове, възпитаниците на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов, провеждат производствена практика на реални работни места в града. Те се осигуряват от  работодатели, с които училището има сключени договорни отношения. Идеята на тези броени часове неплатен труд, различаващи се от стажа на дуалното обучение на трудов договор и срещу заплащане, е младите хора да се докоснат до проблемите, пред които работещите хора се изправят всеки ден. В зависимост от мястото на провеждане на практиката, освен работните задания, получени от водещия учител, младите икономисти решават и поставените им от работодателите задачи: сортиране на документи и пратки, проучване на конкуренцията, компютърна обработка на различен тип данни, връзка с клиенти и т.н.  

През учебната 2019/2020 година съм водещ учител на производствената практика на спец. „Икономист-информатик“ в ХIIа клас  и ми е изключително приятно да чувам високите оценки, които работодателите дават за нашите възпитаници. Ето какво споделят някои от тях: 

„Като стажант-учител по специалност „Икономическа педагогика“ имах възможността да наблюдавам и водя часове по икономическа информатика в ПДТГ „Димитър Хадживасилев”. Приятна изненада за мен беше проявеният от обучаемите интерес към материала и успешното справяне с поставените им задачи с висока сложност.  

В последствие СА „Д. А. Ценов” осигури възможност на част от тези ученици да проведат учебно-производствена си практика към Академичния компютърен център на висшето училище, с цел спомагане избора на бъдеща професия. На обучаемите се предоставя целодневен достъп до самостоятелен кабинет, обзаведен със съвременна техника и достъп до Интернет.  

Като наставник на учениците имах възможност да ги наблюдавам и да им  помагам докато работиха за формиране на професионални компетенции,  изпълнявайки поставените им задачи. В рамките на реализираната практика, средношколците проучваха конкуренцията, оформяха и изработваха официални документи към клиенти, правиха презентации за представяне на висшето училище и работиха допълнително по поставените им в училище практически задания. 

Приятно впечатление прави демонстрираното отношение към учебния процес и към опазването на предоставената им техниката. Искам да вярвам, че всички ние сме помогнали на тези млади хора в усвояването на учебния материал, формирането на положително отношение към поставените задачи и за избора на бъдещата им професия, както и за реализацията им в практиката.“ 

Бранимир Борисов, системен администратор в Компютърен център на СА „Д. А. Ценов“ 

 

„Като наставник на учениците, провели своята учебна практика при нас, в СК „Надежда“, смело мога да кажа, че е удоволствие да се работи с тях. Хубаво е да виждаш, че има млади и будни деца, любознателни и общителни, които намират начин да се забавляват, докато учат нови неща. Включиха се активно в текущата ни работа, заедно решавахме възникналите въпроси и постигнахме отлични резултати за кратко време. Аз открих в тях едни незаменими помощници!“ 

Александрина Маркова – наставник на учениците в Счетоводна къща „Надежда“ 

 

Стажантите от ПДТГ “Димитър Хадживасилев”, които посещават Счетоводна къща “Андриана”,   са отговорни и будни. Ученици, които искат да се реализират в областта на счетоводството, софтуерните науки, счетоводните продукти, бизнеса и законите, които се прилагат. Ученици, търсещи как да приложат новите идеи на пазара, новото в икономиката и в бизнеса. Те са интересни, имат хъс, сили, енергия и идеи, които отговарят на съвременния икономически и бизнес интерес. Младежите има какво да научат от нас, като дългогодишни професионалисти на счетоводния пазар, но  същевременно могат да ни заредят с нови идеи и енергия и не на последно място, да ни накарат да повярваме в новото поколение, че може и знае! 

Нели Гецова – Главен счетоводител 

 

„Искам да благодаря на учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“, които са на производствена практика в ПС – Свищов, че са изключително отговорни, четящи и интересуващи се. Справят се с всички поставени им задачи. Внимателни и отзивчиви са с клиентите. Всички ние, служителите в пощенската станция, сме очаровани от тези млади хора, които са бъдещето на България. 

Благодаря на директора г-жа Румяна Иванова и на всички преподаватели в Търговската гимназия за успешно положените усилия, за да израстнат тези деца успешни в утрешния ден! 

Запазете ентусиазма си и бъдете благословени!“ 

Ирина Георгиева – началник ПС Свищов 

 

Искам още веднъж да благодаря на работодателите, осигуряващи места за производствената практика на спец. „Икономическа информатика“, за търпението, отговорността и съпричастността в мисията да създаваме можещи и знаещи хора: ПС – Свищов, СК „Надежда“ ЕООД, СА „Д. А. Ценов“, СК „Андриана“ ЕООД,  „Девнокс“ ЕООД, „Нет Експрес“ ООД, „Елит Комерс“ ЕООД, ЕТ „ИПСМЛ по НБ – Д-р Илиян Илиев“.  

 

СНИМКИ ТУК