Здравето е голяма ценност

Доброто здраве е по-хубаво от най-голямото богатство. И всеки от нас може да притежава това богатство, ако го оценява, пази и полага грижи за него. Защото, както  казва Шопенхауер: „Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо“.

Ние, учителите и учениците от ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев”, сме приели тази идея и през 2019 година станахме едно от двадесетте училища в България, утвърждаващи здраве.

Здравното образование е основно право на всяко дете. Здравето е обвързано с постиженията в училище и с качеството на живота на учениците.

Промоцията на здраве в училищата може да се разглежда като комбинация от здравно образование и други действия, които училището предприема, за да опази и подобри здравето на хората в него. Утвърждаването на здравословен начин на живот за всички членове на училищния колектив лежи в основата на мотивация за реализация на този процес.

      Програмата, по която ще работи нашето училище през следващите години, се фокусира върху:

  • Грижа за себе си и за другите.
  • Вземане на решения за здравето и поемане на контрол върху обстоятелствата на живота.
  • Създаване на условия, благоприятстващи здравето – чрез политики, услуги, физически/ социални условия.
  • Влияние върху поведението, свързано със здравето: знания, убеждения, умения, нагласи, ценности, подкрепа чрез осигуряване на достъп на учениците до системно здравно образование.

Във връзка с това ние бяхме одобрени да участваме в конкурс ,, Посланици на здравето” по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., с проект ,,Споделената храна е по-сладка и здравословна” .

Защо и как ще реализираме нашия проект:

Днешните деца трябва да живеят пълноценно и качествено, да се грижат за здравето си. Нека се намали консумацията на ,,бързите храни” от учениците и те да се хранят  по-често със семействата си, в домашна обстановка.

Голяма част от учениците се хранят нездравословно – с тестени и мазни закуски, обилно покрити с кетчуп и майонеза, с чипс и вафли, пият газирани и енергийни напитки.

Здравословното хранене е процес, който се надгражда и поддържа постепенно през годините, благодарение на волята на хората, чрез постоянно самообразование и дисциплина в прилагането на наученото. Резултатът е живот с активна старост и ниска заболеваемост.

В миналото българите са се хранили здравословно и са доживявали до дълбоки старини. Населението не е страдало от високо артериално налягане и диабет. Децата не са били хиперактивни и страдащи от дефицит на вниманието.

Нашите учениците имат любими домашно приготвени храни, но не всички имат възможност да ги консумират. Малко са тези, които знаят как се готвят и не се замислят, че в тях няма ,,Е-та” и консерванти. Традиционните български ястия се готвят здравословно. Най-важно е това, че домашно приготвената храна е споделена с другите членове на семейството на вечеря и особено на празници. Търсенето на рецептите, тяхното изпълнение, след това и представянето пред други хора е доста забавно и поучително. Добре ще бъде знанията за храната да се споделят и с други хора. И нека семействата се събират по-често около трапезата, където да споделят и храна, и сладки приказки.

1. Проучване на рецепти на любими ястия, които по-възрастни роднини на децата приготвят ежедневно или на празници – м. февруари

2. Приготвяне на ястията в домашни условия и заснемане на крайния резултат. Записване на рецептата и изготвяне на презентация, като се включи информация за населеното място, откъдето е рецептата – до средата на м. март

3. Представяне на презентациите пред публика, като ще се включат и родителите. Ще бъдат представени и приготвени ястия.  – м. март

4. Изработване на книжка с рецептите и разпространяване – м. април=

Със здраве!