С делата си оставяме следа

Уникални книжовни ценности за училищния музей дари бивш директор на Търговската гимназия в навечерието на празника, посветен на 135 годишнината от създаването на училището. Дарението включва културно-историческа книжовна ценност, създадена преди 122 години. Това е първият учебник по търговско счетоводство със заглавие „Способ за изучаване на Търговско счетоводство”, издаден през 1898 година.ъАвторът на учебника Христо Атанасов е бил учител по счетоводство, а през 1897 година и директор на Гимназията. Неговият учебник е използван дълги години не само от учениците в средните търговски училища, а и от частни лица в практиката.ъВъвеждането на двойното счетоводство у нас се счита за заслуга именно на Христо Атанасов. Дарените "Обща теория на счетоводството”, с автор проф. Ф. Белмер, изд. 1932 г. и „Индустриално счетоводство”, от същия автор, издадена 1936 г., са уникални книги с огромна теоретична и практическа стойност според оценките на специалистите в областта на счетоводството.

Дарението направи госпожа Славка Петрова, директор на Гимназията в периода 1986 – 1991 година. Целият професионален път на госпожа Петрова е в Търговската гимназия. Като учител по счетоводни дисциплини с първа ПКС /професионално квалификационна степен/ и автор на учебници по счетоводство, тя подготвя своите ученици на такова равнище, което им позволява да полагат изпитите по счетоводни дисциплини във ВУЗ без допълнителна подготовка.

Изключително големи са заслугите на директор Славка Петрова за довършителните ремонтни дейности за възстановяване на пострадалата от земетресението през 1977 година сграда, възстановяване на спортната площадка в двора на училището, както и за обогатяване на материалната база - обзавеждане на Аулата, учебните помещения и физкултурния салон. Под нейно ръководство в периода 1988 – 1990 година се извършва ремонт на сградата на площад „Свобода” и се създават ученическо общежитие, стол и клуб на учителя. Госпожа Петрова полага грижи и за квалификацията на учителите като осигурява финансови средства за придобиване на втора ПКС от действащите тогава учители. Като мъдър ръководител госпожа Петрова умело създава конкурентните предимства на едно елитно училище – качествена материална база и висок потенциал на човешките ресурси. Признанието не закъснява. На 24 май 1989 година училището е номинирано за „Национален първенец” сред всички български средни училища. Следващата стъпка е възстановяване на името и статута на Държавната търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”. Това става възможно въз основа на подадена от директор Петрова докладна записка в МНП /Министерство на народната просвета/ . С Протокол №2 от Заседанието на Колегиума на МНП от 17.04.1991 година са възстановени статутът и името на Гимназията. Това достойно дело засвидетелства почитта и уважението към Дарителя.

С делата си оставяме следа. Всяко поколение трябва да цени създаденото от предходните.

Госпожо Петрова, благодарим за дарението и за приноса Ви в развитието на нашата любима Търговска гимназия!