Туризъм на практика

Професионална държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” предлага възможността за провеждане на производствена практика на реално работно място. Това позволява натрупване на полезен опит за бъдещата реализация на учениците в сектор „ Туризъм”.

През учебните 2018/2019 и 2019/2020 години част от учениците от XIIб клас, специалност “Организация на туризма и свободното време”, проведоха производствената си практика в Градски исторически музей “Алеко Константинов”.  В него те се запознаха със спецификата на професия „Екскурзовод”.

Служителите на музея подробно ги запознаха с историята на видния свищовлия Алеко Константинов и града. На учениците беше дадена  възможност да посетят и другите експозиции на Градски исторически музей “Алеко Константинов”. Със съдействието на персонала и предоставената им информация стажантите създадоха презентация за семейството, живота и делото на Димитър Хадживасилев, патрон на училището,  във връзка със 135-тата годишнина от основаванено на Търговската гимназия. Младежите успяха да изградят  чудесни работни взаимоотношения с директора  на музея Ивелина Иванова,  както и с уредниците Анатолия Тодорова и Надя Ангелова. Чрез техните опит и умения учениците получиха знания за характерните изисквания на екскурзоводската професия. Те имаха възможността  да присъстват на представяне на екскурзовдоска беседа в къща - музей Алеко Константинов и Етнографския музей.  През  времето, прекарано  там,  откриха колко интересна и завладяваща е професията „Екскузовод”.

Изказваме сърдечните си благодарности на екипа, работещ с възпитаниците на Търговската гимназия!