СРЕЩА НА УЧИЛИЩЕТО И БИЗНЕСА В ПДТГ

За пореден път и през тази учебна 2019/2020 година са регистрирани две учебно-тренировъчни фирми от ученици от ХII клас, специалност "Икономическа информатика" при ПДТГ "Д. Хадживасилев".

Фирмите са: „Блясък” ООД  с предмет на дейност - търговия на дребно с часовници и бижута, с ръководител госпожа Здравка Здравкова и  „ЛЛСТУДИО” ООД с предмет на дейност - графичен дизайн, печатна, сувенирна и външна реклама, с ръководител  госпожа Теодора Спасова.

Какво представлява учебно-тренировъчната фирма?

Учебното предприятие е форма на практическо обучение в рамките на професионалното образование, обучение и ориентиране чрез работа в симулирана пазарна среда.

В него учениците се запознават с процедурите по регистрация на търговски предприятия, задълженията на предприятията към държавните институции, воденето на търговска кореспонденция, маркетинг в пазарна среда.

Целта на това обучение?

Обучението в УТФ има за цел да изгради у учениците практически знания и компетентности, необходими за професионалната им реализация, както и да допринесе за гражданското образование, необходимо за успешно интегриране на всеки от тях в икономическия и социалния живот.

Тези цели определят методи на обучение чрез изпълнение на практически задачи, основани на запознаване с нормативни документи, наблюдение и описание на икономически дейности, попълване и изготвяне на документи, осъществяване на сделки, участие в изложения, създаване  и поддържане на връзки с други учебни предприятия както от България, така и от чужбина.

Практическата насоченост на обучението?

Практическата насоченост на обучението се налага поради следните обстоятелства:

  • Необходимост от активно участие в икономическия живот в България;
  • Успешна интеграция на пазара на труда;
  • Насърчаване на предприемачеството;
  • Увеличаване на броя малките и средните предприятия;
  • Повишаване на конкурентоспособността на участниците;
  • Развитие на международни връзки и търговска дейност.

На практика се тренират умения за прилагане на получените теоретични знания, запознават се с конкретни изисквания за определени работни места, по пътя на собствения опит се научават какво е това да ръководиш собствен бизнес, да търсиш  и да вземаш решения, да носиш отговорност за взетите решения.

Сделките и ежедневната дейност са съобразени с изискванията на нормативната  база и на пазарната икономика, но без участието на реални пари и стоки.

Основа на обучението ?

Използването и съчетаването на знания от различни области, както и специфични такива за икономическата дейност, и запознаването с дейностите, извършвани в икономическата област, подготвят учениците за активно участие в икономическия живот.

Обучението чрез работа ги мотивира. Упражненията в книга са едно, интегрирането им в бизнес контекст на конкретни нива е друго. Учениците планират, решават приоритетите, управляват времето си и общуват с техни „колеги” и мениджъри.

Какво дава работата в УТФ?

С работата си в учебно-тренировъчната фирма  учениците демонстрират получените в ПДТГ умения за презентиране, говорене пред публика, изготвяне на различни документи и рекламни материали.

На практика доказват, че са предприемчиви, иновативни и успешни.