Поздравителен адрес към новия ректор на СА „Д.А. Ценов” гр. Свищов

На 18.02.2020 година бяха проведени избори за ректор на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” - гр. Свищов. Проф.  д-р Марияна Божинова бе избрана за поста от Общото събрание на свищовската Алма Матер, с мандат 2020-2024 година. В първия ден след проведените избори Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” - гр. Свищов, изпрати своите поздравления от името на директора- г-жа Румяна Иванова и целия колектив. Учителят по туризъм  Невена Ляскова и ученикът от XI а клас Антонио Игнатов посетиха ректорския кабинет и отправиха благопожелания, поднесоха цветя и поздравителен адрес към новия ректор.

 

                УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИНОВА,

                Приемете нашите поздарвления по случай избирането Ви за ректор на СА „Д.А. Ценов”.

              Уверени сме, че прилагайки заявените от Вас принципи - свобода, приемственост и консенсус ще оправдаете гласуваното високо доверие и ще дадете своя принос за успешно развитие на СА „Д.А. Ценов”. Досега сте доказали успешен управленски опит като ръководител катедра, заместник-ректор и служебен ректор. Благодарение на креативността, решимостта и отговорността, които притежавате успяхте да създадете и разавиете специалност „Икономика на туризма”.

                Качественото, модерното и ефективно образование е гаранция за създаване на компетентни млади хора, успешно изграждащи и умело усъвършенстващи своята кариера. Екипът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” ще бъде надежден партньор на СА „Димитър А. Ценов” за хармоничен преход на младежите от средното към висшето образование, както и за реализиране на иновативни проекти.

                Пожелаваме Ви здраве, лични и професионални успехи!

 

                С уважение,

                Румяна Иванова

                Директор

                на ПДТГ „Д. Хадживасилев” - Свищов