Родителска среща в ПДТГ

Уважаеми родители,

Като наш партньор в обучението на Вашите деца, най-учтиво Ви каним да присъствате на родителската среща в Търговската гимназия, която ще се проведе на 27.02.2020 г. от 17:00ч., при следния дневен ред:

1. Компетентностният подход и възпитателната работа в ПДТГ "Д. Хадживасилев" - Свищов;

2. Нашето училище - иновативно училище;

3. Работа по проекти.

От 17:30 ч. ще бъдат проведени родителски срещи по паралелки.

Очакваме Ви!