Покана за участие в НУС - 2020

На 27.02.2020 г. Асен Божиков - главен асистент към катедра "Бизнес информатика" на Стопанска академия "Д. А. Ценов", представи пред дванайсетокласници от спец. "Икономическа информатика" на ПДТГ "Д. Хадживасилев" възможностите за участие в Националното ученическо състезание, организирано от Катедрата. Зрелостниците научиха и за хоризонтите, които разкрива завършването на модерната ИТ специалност, съчетаваща предимствата на знания и умения по икономика и специализирана компютърна обработка на данни. Показани бяха и снимки на випускници на катедра "Бизнес информатика", включително такива от последните години, изградили успешни кариери у нас и в чужбина. Немалка част от тях са възпитаници и на Търговската гимназия, с които се гордеем.

В края на срещата се наложи идеята, че инвестицията в себе си е най-ценното нещо и че всеки сам решава как иска да продължи своето развитие. Учебното заведение и преподавателите са онези, които подкрепят всеки по пътя му напред и нагоре. Те посочват трамплина, а ученикът сам решава дали да се възползва от него.