ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

От 16 март 2020 г. до второ нареждане учебните занятия в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, ще се провеждат чрез учене от разстояние - в облачната платформа Офис 365. Указания и график за провеждане на учебните часове ще получите от класните ръководители на 15.03.2020 г. до 16.00 часа.