Търговската гимназия ОНЛАЙН

Втора седмица учителите и учениците на Търговската гимназия работят дистанционно, използвайки техническите възможности на платформа за комуникация и сътрудничество Офис 365. Иновацията, прилагана от 3 години в училището, в направлението си "Облачни технологии", се оказа изключително полезна за бързото превключване в режим "ОНЛАЙН". Провеждането на учебните часове протича спокойно, с активна двупосочна синхронна и асинхронна комуникация.

Нека останем у дома колкото е нужно, за да опазим здравето и живота си и да използваме пълноценно времето за самооусъвършенстване, обучение и развитие!