Инициатива на СА "Д. А. Ценов" в подкрепа на бъдещите й студенти

Във връзка с извънредното положение в страната и неговото отражение върху доходите на населението, академичният съвет на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов реши да предостави студентските си общежития за безплатно ползване от записалите се в редовна форма на обучение студенти I курс, за учебната 2020-2021 година. Радваме се, че тази наша инициатива беше подкрепена и от едно от най-големите застрахователни дружества в България, което е дългогодишен партньор на Стопанска академия - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“. Управителният съвет на застрахователното дружество реши да покрие годишните такси за обучение на първите 30 класирани студенти в специалност „Застраховане и социално дело“, редовно обучение по държавна поръчка, за учебната 2020-2021 година.

Надяваме се, че нашата инициатива ще бъде възприета и от други фирми, партньори на Академията (вече има индикации в тази насока)!

Ръководството на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов  информира учениците и техните семейства за предоставената възможност да кандидатстват и да се запишат за обучение в едно от най-старите и престижни висши училища в страната, като се възползват от описаната по-горе инициатива.

При възникнали допълнителни въпроси, относно начините и сроковете за кандидатстване и респективно записване в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, може да се обръщате към г-жа Галя Божкова - Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“ на тел. (0631) 66 225, 0885 06 69 48 и на електронна поща: g.bozhkova@uni-svishtov.bg.

 

Нека в този труден момент подкрепим младите хора на България, защото те са нашето бъдеще!