ПРОУЧВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

Уважаеми дами и господа,

Социологическа агенция Глобал Метрикс, съвместно със Сигма Хет и Сдружение на завършилите Стопански факултет при СУ провеждат национално представително онлайн проучване след родители, учители и ученици, изследващо проблемите при провеждане на обучение в електронна среда в периода на кризата с COVID 19.

Бихме искали да ви помолим да попълните няколко кратки въпроса. Въпросите, които съдържа въпросникът, не търсят верни и грешни отговори, а са насочени към получаване на Вашето мнение. Изследването е напълно анонимно и събраните данни ще бъдат използвани само в обобщен вид.

Линк към изследването:

Учители

Родители

Ученици

 

Благодарим Ви за съдействието!