Софийският университет обяви своя график за кандидат-студенти

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал. Повече подробности можете да прочетете ТУК.