Знаете ли, че...

На 27 май 1885 г. в Сухиндол е роден Пеню Дончев Попкръстев. Завършва Свищовската търговска гимназия. Постъпва в ШЗО и ВНВУ и през 1911 г. е произведен в чин подпоручик. Включен в групата за подготовка на пилоти в Берлин, Германия, във фабриките „Райт” и „Албатрос” . На 23 септември 1912 г. се бреветира като пилот в Берлинския аероклуб и на 17 октомври се завръща в България. На 10 ноември 1912 г. е назначен за командир на новосформираното 3-то аеропланно отделение, разположено на летище Урша за съдействие на 4-та армия в района на Булаир и Галиполи. Лети като наблюдател с руския пилот Яков Седов, по-късно с Джовани Сабели на самолет Блерио-ХІ-2. Изпълнява 5 полета като наблюдател за разузнаване и бомбопускане над Булаир и Галиполи. В края на октомври 1915 г. по време на Първата световна война Пеньо Попкръстев е в състава на Аеропланното отделение, действащо от летище София(до жп гарата) в бойните действия срещу Сърбия. Лети със самолет Блерио ХІ-1. През 1916 г. Пеню Попкръстев е в състава на 1-во аеропланно отделение, базирано на летище Белица до Свети Врач (Сандански). След реорганизация на Въздушната дружина през 1917 г. е назначен за командир на 1-во аеропланно отделение. Изпълнява 89 бойни полета. Провежда 4 въздушни боя. На 5 май 1918 г. сваля противников самолет от неизвестен тип, който пада на противникова територия.

След подписването на Ньойския договор през 1919 г. е уволнен. През 1921 г. е избран за председател на Аероклуба. С Царска заповед ЦЗ №26/1923 г. е назначен за Началник на въздухоплаването. От 15 юли 1924 г. е Началник на Дирекцията на въздухоплаването. През 1928 г. е повишен в чин полковник.Уволнен с ЦЗ № 8/1930 г. Умира през 1942 г.

 

Източник: Музей на авиацията - Крумово